sinokami.com                                                                                 Alc.75% By Vol.  Issue 750mL

   The Malina Times  Mga Balitang Di Ninyo Mababasa sa Ibang Diaryo

     Photos Archives      Click photo for full image 

                  TATAY                Aug 1929 ~ Sept 1993

Birthday Party at Lake Elizabeth for Gabriel & Nanay

 March 26 2005

Gladys Wedding Day

Christmas 2008
Xmas08

Christmas 2009

 

Note: Click photo album for more pictures.

Christmas 2010
Xmas10

Thanksgiving 2008
Thanksgiving2008

Christmas 2007
Christmas 2007

Audrey's 1st Birthday
Audrey

New Year 2009
NewYear'09

Thanksgiving 2009
Thankgiving 2009

 

(-:   Remember Balita Dito Di Naluluma. Madalas Luma Na Kasi    :-)

     Photos Archives      Click photo for full image 

Nanay  ( Fremont 1997 )

Lester's Birthday Celebration

Buca Di Beppo Palo Alto CA February 12 2005

Nanay and Tia Saning

Garza Wedding

Our Birthday Party
22Dec08

 

  page 1     page 2      page 3    page 4      page 5          page 6