sinokami.com                                                                                 Alc.75% By Vol.  Issue 750mL

   The Malina Times  Mga Balitang Di Ninyo Mababasa sa Ibang Diaryo

 

TATAY  Aug 1929 ~ Sept 1993

Paula January 18

Robert January 27

Debbie February 13

Lester February 14

Jun Jun March 6

Kimmie March 16

Isabel March 23

Gabe March 25

NANAY March 31

Cristina April 7

Trisha  April 22

 

Jon Jon May 15

Audrey May 17

 

Rainier May 24

Reni June 8

Miguel June 8

Teresa June 20

Amanda June 30

Tey July 9

    Melissa July 14

Marco July 30

Gladys August 11

Digna August 12 

 

Alena August 5

Allison August 14

Annie August 14

Roldan August 15

Deki August 15

Rene August 24

John September 10

Jordan September 11

Monic September 16

Jacelyn September 19

Carlos September 25

Miguel October 24

Cheska October 29

 

 

Wella November 14

Tony November 22

Jessica December 3

Nora December 3

Bernie December 7

Mark December 17

Val December 19

Zen December 18

Roger December 22

Boy December 24

Emeng

Tec

page 1     page 2      page 3    page 4      page 5          page 6